GODIVA Almond & Honey Milk Chocolate

GODIVA Almond & Honey Milk Chocolate

Regular price $6.00 Sale

8 Mini Bars 

90g (3.1 oz)